Aktuell bok

En bønn og refleksjon til hver dag i fastetiden basert på salmene. Skrevet av sr. Anne Elizabeth Sweet, OCSO, ved Tautra Mariakloster.


Som jeg leste og ba med salmene fra fastetidens liturgi, ventet jeg at fokuset skulle bli menneskets syndighet og anger – og det er sant at fastetiden kaller oss til å innrømme at synd er en virkelighet i våre liv. Men, det altoverveiende fokus i fastens skriftlesninger er ikke menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket. La boken hjelpe deg til å ønske velkommen og motta Guds kjærlighet denne fastetiden.

183 sider.

Kr. 298 pluss frakt (utsendelsen veier ca 300 g).

Bestill boken her.