Aktuell bok

En andaktsbok til påsketiden basert på dagens salme og en refleksjon hver dag fra påske til og med pinse.

I sitt forord skriver sr. Anne Elizabeth: "Disiplene frydet seg da de så den oppstandne Herre (Joh 20,20), og deres glede er vår glede når vi hører evangelieberetningene om hvordan den oppstandne Jesus viser seg. Det behøver knapt å nevnes at glede er det mest fremtredende temaet i påsketiden. Likevel var det fortsatt en overraskelse for meg å oppdage hvor mange ganger glede blir nevnt i de daglige lesningene. Like bemerkelsesverdig er den gleden som gjennomsyrer hendelsene i Apostlenes gjerninger, selv da disse første disiplene utholdt lidelse og motstand på grunn av sin tro på Jesus.

Kr. 198 pluss frakt (utsendelsen veier ca 300 g).

Bestill boken her.

En bønn og refleksjon til hver dag i fastetiden basert på salmene. Skrevet av sr. Anne Elizabeth Sweet, OCSO, ved Tautra Mariakloster.


Som jeg leste og ba med salmene fra fastetidens liturgi, ventet jeg at fokuset skulle bli menneskets syndighet og anger – og det er sant at fastetiden kaller oss til å innrømme at synd er en virkelighet i våre liv. Men, det altoverveiende fokus i fastens skriftlesninger er ikke menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket. La boken hjelpe deg til å ønske velkommen og motta Guds kjærlighet denne fastetiden.

183 sider.

Kr. 298 pluss frakt (utsendelsen veier ca 300 g).

Bestill boken her.