Aktuelle bøker


Tidebønnene

Tidebønnene er bønner med Bibelens ord. I tidebønnen trenger man ikke sette ting sammen, det er gjort. Her har vi noe som er større enn oss selv: Gud kommer og henter oss og tar oss inn i de store mysterier. Det er så høytidelig og så enkelt.

I en tid med mange kortlivede impulser oppsummerer tidebønnene generasjoners erfaring.

Fra forfatternes forord: Skriftlesning og bønn til faste tider har vært vesentlig i klosterlivet. Det levendegjør frelseshistorien og fokuserer bevisstheten. Vi vil gjerne at denne arven skal bli tilgjengelig også utenfor klostrene. Denne boken kan hjelpe både de som vil be slik på egen hånd, og dem som gjester et kloster eller retrettsenter.

Heftet, 114 sider.

Pris kr 198,- pluss frakt.

Bestill boken her.


Mitt klosterkjøkken

Hva spiser nonner? Bare brød og vann askeonsdag og langfredag, men resten av året er kanskje mer spennende enn du tror. Med glede bruker klosterets kokke alle planter som setter frø som Gud har gitt oss til å spise. Sr Sheryl forklarer noen prinsipp bak måltidene i et kloster og bidrar med noen tidsbesparende tips.


Ved Tautra Mariakloster, som ligger på en frodig øy i Trondheimsfjorden, skaper den internasjonale kommuniteten ubegrensede muligheter for en fusjon av norsk, amerikansk og kinesisk mat og klosterkultur. Sr Sheryls kokebok er illustrert med egne fotografier fra klosterkjøkkenet.


Pris kr 298,- pluss frakt.

Bestill boken her.


Refleksjonene i denne andaktsboken for advents- og juletiden er basert på dagens responsoriumsalme, slik de er angitt i Den katolske kirkes lektionarium – et foreskrevet sett av lesninger for hver dag gjennom hele kirkeåret.


Å lese og be Salmene kan gi oss et nytt perspektiv på omstendigheter og begivenheter i livene våre. Salmenes ord er Guds ord til oss – ord Gud har gitt oss for at vi skal kunne bruke dem som egne bønner.

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti” heter det i Salme 119,105. Når vi leser og ber Skriftene, bør vi gjøre denne salmistens akklamasjon til vår egen!

Hvordan gjør vi Salmene til våre egne? De blir våre bønner idet vi bruker dem i bønn.

Bokens bibelsitater er hentet fra Bibelselskapets nye oversettelse av 2011.

Heftet, 176 sider.

Pris kr 198,- pluss frakt.

Bestill boken her.


En bønn og refleksjon til hver dag i fastetiden basert på salmene. Skrevet av sr. Anne Elizabeth Sweet, OCSO, ved Tautra Mariakloster.


Som jeg leste og ba med salmene fra fastetidens liturgi, ventet jeg at fokuset skulle bli menneskets syndighet og anger – og det er sant at fastetiden kaller oss til å innrømme at synd er en virkelighet i våre liv. Men, det altoverveiende fokus i fastens skriftlesninger er ikke menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket. La boken hjelpe deg til å ønske velkommen og motta Guds kjærlighet denne fastetiden.

183 sider.

Kr. 198 pluss frakt (utsendelsen veier ca 300 g).

Bestill boken her.


En andaktsbok til påsketiden basert på dagens salme og en refleksjon hver dag fra påske til og med pinse.

I sitt forord skriver sr. Anne Elizabeth: "Disiplene frydet seg da de så den oppstandne Herre (Joh 20,20), og deres glede er vår glede når vi hører evangelieberetningene om hvordan den oppstandne Jesus viser seg. Det behøver knapt å nevnes at glede er det mest fremtredende temaet i påsketiden. Likevel var det fortsatt en overraskelse for meg å oppdage hvor mange ganger glede blir nevnt i de daglige lesningene. Like bemerkelsesverdig er den gleden som gjennomsyrer hendelsene i Apostlenes gjerninger, selv da disse første disiplene utholdt lidelse og motstand på grunn av sin tro på Jesus.

Kr. 198 pluss frakt (utsendelsen veier ca 300 g).

Bestill boken her.